Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som er farveløs og uden lugt og smag.
Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i dit hus. Radon kan give øget risiko for lungekræft.

Er der risiko for radon i dit hus?

Det er forskelligt hvor højt radonniveauet er fra kommune til kommune. Hvis dit hus hverken er beskyttet af kælder eller en radonsikring, så øges risikoen yderligere.

Undersøgelser viser at ca. 350.000 huse i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet. Størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.
Radon kan være farligt, når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade lungerne og udvikle lungekræft.
Jo længere tid en person opholder sig i et hus med radon, og jo højere niveauet af radon er, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10-40 år – fra påvirkningen er begyndt til lungekræften konstateres og er du ryger øger du risikoen for lungekræft yderligere.

Du kan nedbringe niveauet af Radon i dit hus

Det vigtigste, du kan gøre for at nedbringe radon i dit hus, er at sørge for udluftning, ventilation og tæthed i bygningen.
Hvis du har mistanke om for højt radonniveau i dit hus, kan du få lavet en måling. Bekræfter målingen at niveauet af Radon er for højt, kan du få lavet et Radonsug.

Radonsug

Et radonsug skaber undertryk under dit hus, og suger den radonholdige luft væk under gulvniveau, før den trænger ind i boligen.
At etablere et Radonsug under huset er den mest effektive sikring mod radon i boligen. Et Radonsug kan typisk gennemføres for kr. 10.000-40.000,-
Du kan få et radonsug ved fx at føre et rør igennem betongulvet og ned i gruslaget to steder midt i huset. Det er vigtigt at tætne omhyggeligt mellem røret og betongulvet. Rørene føres op på loftet og tilsluttes en fælles udsugningsventilator.
Erfaringer med Radonsug
Søgaard Naturenergi har udført Radonsug med overbevisende resultater som viser, at indholdet af radon i luften i boligen kan reduceres til få procent af det oprindelige niveau.

Priser

Prisniveauet for at etablere radonsug afhænger bl.a. af hvilken løsning, der vælges. Den billigste løsning er passivt radonsug, det vil sige med naturligt aftræk, mens aktivt radonsug, det vil sige med mekanisk sug, er dyrere. Prisniveauet er således 10–40.000 kr. ved brug af håndværker og heraf udgør materialeudgiften ca. halvdelen.

Søgaard Naturenergi
Pregehøjvej 21
4800 Nykøbing F.
Tlf. 21 28 42 70
Mail: palle@vvs-naturenergi.dk